RIJEKA UKRATKO

RIJEKA UKRATKO

  • Nalazi se na 14 stupnju 26 minuta istočne geografske dužne, 45 stupnju, 21 minuti sjeverne geografske širine
  • Broj stanovnika: 144.043 (2001. godine)
  • Površina: 44 km2
  • Srednja godišnja temperatura: 13,8 stupnjeva C
  • Prosječna vlažnost tijekom godine 58 %
  • Ukupne padaline godišnje: 1228 mm
  • Ukupno 86 kišnih dana u godini