CJENIK

CJENIK

Cijena za prvih 5 kilometara iznosi:

30 Kn

Svaki slijedeći kilometar:

7 Kn

 

Cjenik za izvangradsku vožnju: